Online Promoters™ :: Web Development made simple

Category Archives: SEO

SEO – Romanian stop words – Stop words Română

SEO - Romanian stop words - Stop words Română -,de,a,în,la,o,și,a,abia,acea,aceasta,aceea,aceeasi,aceia,acel,acela,acelasi,acelea,acest,acesta,aceste,acestea,acestei,acestia,acestui,acolo,acum,adica,ai,aia,aici,aiurea,al,ala,alaturi,ale,alt,alta,altceva,alte,altfel,alti,altii,altul,am,anume,apoi,ar,are,as,asa,asemenea,asta,astazi,astfel,asupra,atare,ati,atit,atita,atitea,atitia,atunci,au,avea,avem,avut,azi,b,ba,bine,c,ca,cam,capat,care,careia,carora,caruia,catre,ce,cea,ceea,cei,ceilalti,cel,cele,celor,ceva,chiar,ci,cind,cine,cineva,cit,cita,cite,citeva,citi,citiva,conform,cu,cui,cum,cumva,d,da,daca,dar,dat,de,deasupra,deci,decit,degraba,deja,desi,despre,din,dintr,dintre,doar,dupa,e,ea,ei,el,ele,era,este,eu,exact,f,face,fara,fata,fel,fi,fie,foarte,fost,g,geaba,h,i,ia,iar,ii,il,imi,in,inainte,inapoi,inca,incit,insa,intr,intre,isi,iti,j,k,l,la,le,li,lor,lui,m,ma,mai,mare,mi,mod,mult,multa,multe,multi,n,ne,ni,nici,niciodata,nimeni,nimic,niste,noi,nostri,nou,noua,nu,numai,o,or,ori,orice,oricum,p,pai,parca,pe,pentru,peste,pina,plus,prea,prin,putini,r,s,sa,sai,sale,sau,se,si,sint,sintem,spre,sub,sus,t,te,ti,toata,toate,tocmai,tot,toti,totul,totusi,tu,tuturor,u,un,una,unde,unei,unele,uneori,unii,unor,unui,unul,v,va,voi,vom,vor,vreo,vreun,x,z

by Webmaster